Sådan laves din 3D rendering

I dag har jeg 3 forespørgsler på visualiseringer. Den ene er fra Thisted Kommune. De vil gerne se, hvorledes en fire meter høj oppustelig søjle vil se ud i deres design. De har selv lavet det grafiske arbejde, som i øvrigt er super flot. Første del af mit arbejde, er at klippe grafikken op, så den passer på vores 3D modeller. Dette er ikke præcisionsarbejde - 3D modellerne er forsimplede modeller af de rigtige produkter. Vores 3D visuals er ikke 100% korrekte, men de giver et ret godt billede, af hvad kunden kan forvente af det endelige produkt. Vi kunne godt gøre det mere præcist og 3D renderingerne endnu flottere og virkelighedstro, men dette vil betyde en længere arbejdsgang og længere renderingstid.

grafik klippes op til 3D
Her har jeg opsat kundens grafik på søjle, borde og telt

Næste step er at vælge den rigtige 3D scene. Jeg har bygget flere, som jeg kan vælge mellem: strand, skov, indoor mv. Til dette setup vælger jeg en scene med fortov.

3D scene til rendering
Da kunden ønsker 4 meter høje søjler, giver det god mening med en udendørs scene

Herefter indsætter jeg de produkter, som kunden ønsker at se. Thisted Kommune ønsker en 4 meter høj søjle, men jeg smider også et par ekstra objekter ind. Det virker grafiske stærkere med flere objekter, og samtidig giver bordene en fornemmelse af hvor høj søjlen egentlig er.

3d objekter opstillet
3D produkter indsættes i scenen og placeres i en pæn opstilling

Det sidste jeg pusler med er lys og kamera. Dette må være en fotografs våde drøm. Scenens lys kommer fra et 360° billede af himmel, sol, skyer mv. Hvor en fotograf skal vente på det helt rigtige tidspunkt, hvor alt går op i en højere endhed, kan jeg manipulere sollysets retning, intensitet mv.

Kameraet indstilles på samme måde som et rigtigt kamera. Da kunden primært er interesseret i søjlerne, trækker jeg kameraet væk fra søjlerne og hæver fokuslængden. Når jeg samtidig sænker F-stop (aperture), og stiller fokus på søjlen, vil alt der ikke har samme afstand, som kamera-->søjle blive en smule sløret. Derved kan jeg fremhæve søjlen og adskille den lidt fra baggrunden.

3D scene aperture
Her er afstand mellem kamera og søjle ca 9 meter. Fokuslængden på kamera er 70mm og aperture er indstillet til 2.

Herefter bliver resten af opgaven overladt til det ene grafikkort i min maskine. Grafikkortet renderer scenen til et billede. Denne process er automatisk og  tager vel 20-30 min. Havde jeg ikke skulle arbejde videre med noget andet, kunne jeg halvere tiden ved at dedikere alle mine grafikkort.

Thisted oppustelige søjler
3D renderingen er klar og kunden har nu et ganske præcist billede af hvorledes de kommende søjler vil tage sig ud.
Anonymouss billede